TEŞEKKÜR

1974 yılından bbu yana akademik araştırma olarak odaklandığım iki ana temadan biri olan EDM konusunda çeşitli kurum ve kuruluşlardan önemli miktarda destek aldım. Bu kapsamda aşağıda isimlerini verdiğim kurumları özellikle belitmek istiyorum. Bu kurumlara içten teşekkürleri sunuyorum.

  • TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

  • ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)

  • Atılım Üniversitesi

Özellikle son yıllarda yapılan çalışmaara önemli katkılarda bulunan Selçuk Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Selçuk Halkacı ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Y. Doç Dr. Bülent Ekmekçi'nin değerli katkıları için kendilerine özel olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Özellikle Dr. Ekmekçi'nin özverili çalışmaları her türlü takdire haketmektedir. Kendisinin EDM ile işlenmiş yüzeylerin özellikleri konusunda yaptığı çalışmalar bu alanda uluslararası düzeyde öncü olmuştur.

Bir proje çalışmamızda kendi uzmanlık alanında önemli katkılarda bulunan değerli arkadaşım, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Faruk Arınç'ın katkılarını unutmuyorum. Kendisine teşekkür ederim. Benzer şekilde Sayın Prof. Dr. E. Tekkaya'ya kısa süreli katkıları için, ve 1974 yılında EDM konularında doktora çalışması yapmamı öneren Sayın Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu'na da teşekkürlerimi bildirmek istiyorum.

Aşağıda isimlerini verdiğim, Yüksek Lisans veya Doktora tezi olarak EDM konusunda çalışmış çok değerli tez öğrencilerim olmasaydı, bir çok çalışma gerçekleşemezdi. Kendilerine sevgi ile teşekkür ediyorum.

Tufan Yorulmaz

Dilek Temel

Selahattin Bilgin

Gürbüz Gülersoy

Bektaş Erdoğan

Tanju Ardalı

Murat Kögmen

Haluk Darendeliler

Can Çoğun

Halil Yılmaz

Bülent Ekmekçi

Tahsin Tecelli Öpöz

Prof. Dr. Abdulkadir Erden

 

 

This page and downlinks are updated April 27, 2009